محل برگزاری

سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

آدرس:

مسیر۱:

اتوبان چمران جنوب، پمپ بنزین ولنجک، خیابان یمن، مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران(سالن اجلاس کشورهای اسلامی)

مسیر۲:

خیابان ولی‌عصر(عج)، انتهای خیابان مقدس اردبیلی، خیابان یمن، مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران(سالن اجلاس کشورهای اسلامی)

مسیر۳:

 خیابان یمن، بلوار رشیدالدین فضل‌الله، درب شمالی مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران(سالن اجلاس کشورهای اسلامی)

N1542808-2511830