نمایشگاه جانبی

نقشه غرفه‌های نمایشگاه جانبی اولین گردهمایی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت

توجه: زمان تحویل غرفه‌ها روز دوشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ساعت ۱۶ در محل گردهمایی می‌یاشد.

۱۳۹۴-۰۶-۲۰-plan-daneshbonyan