محورهای گردهمایی

همایش سراسری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت با محورها و موضوعات ذیل برگزار می‌گردد:

  • اقتصاد دانش‌بنیان، الزامات جهانی و منطقه‌ای
  • جایگاه دانش‌بنیان، سیاست‌ها و قوانین
  • حمایت‌ها و ظرفیت‌ها
  • ارزیابی دانش‌بنیان
  • چالش‌ها و انتظارات
  • گردش مالی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ
  • نقش وزرات بهداشت
  • تجهیزات پزشکی و دارو