اهداف گردهمایی

همایش سراسری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت با اهداف، محورها و موضوعات ذیل برگزار می‌گردد:

  • توسعه و ترویج فرهنگ دانش‌بنیان
  • توسعه مشارکت‌های علمی و مردمی با ایجاد انگیزه و نیز فضای مناسب برای تولید و انتقال دانش فنی مورد نیاز
  • توسعه و ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در حوزه فناوری‌های دانش‌بنیان
  • ارتقاء نقش و جایگاه تعاملات بین بخشی و فرابخشی در حوزه دانش‌بنیان
  • معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای نظام سلامت در حوزه دانش‌بنیان
  • معرفی الگوهای موفق