درباره گردهمایی

در جهان کنونی، بدون شک مهمترین مولفه‌های توسعه و توانمندی کشورها را شاخص‌های علم و فناوری تشکیل می‌دهند که در مقایسه با سایر توانمندی‌ها مانند اقتصاد، سیاسی و نظامی، بهره‌مندی از مواهب طبیعی و غیره به‌مراتب دارای اهمیت بالاتر و تاثیرگذاری بیشتر می‌باشند. به‌همین دلیل است که در کشور عزیز ما نیز اغلب اسناد بالادستی، از جمله چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و غیره رویکردی ویژه به مسئله فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌اند. با این وجود ایجاد ساختاری نظام‌مند برای فناوری‌های دانش‌بنیان در کشور، بسیار پیچیده بوده و هماهنگی در سطوح مختلف و متعددی را می‌طلبد بطوری که فارغ از مسائل فنی و استانداردهای فنی، هماهنگی بین بخش‌های مختلف و نیز آموزش و آماده‌سازی ذی‌نفعان، این کار بزرگ را به مراحل و قدم‌های منطقی تقسیم نموده و نیل به اهداق دانش‌بنیان کشور را تسریع می‌نماید.

همایش سراسری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت با اهداف ذیل برگزار می‌گردد:

 • توسعه و ترویج فرهنگ دانش‌بنیان
 • توسعه مشارکت‌های علمی و مردمی با ایجاد انگیزه و نیز فضای مناسب برای تولید و انتقال دانش فنی مورد نیاز
 • توسعه و ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در حوزه فناوری‌های دانش‌بنیان
 • ارتقاء نقش و جایگاه تعاملات بین بخشی و فرابخشی در حوزه دانش‌بنیان
 • معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای نظام سلامت در حوزه دانش‌بنیان
 • معرفی الگوهای موفق

 

همایش سراسری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت با محورها و موضوعات ذیل برگزار می‌گردد:

 • اقتصاد دانش‌بنیان، الزامات جهانی و منطقه‌ای
 • جایگاه دانش‌بنیان، سیاست‌ها و قوانین
 • حمایت‌ها و ظرفیت‌ها
 • ارزیابی دانش‌بنیان
 • چالش‌ها و انتظارات
 • گردش مالی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ
 • نقش وزرات بهداشت
 • تجهیزات پزشکی و دارو