در جهان کنونی، بدون شک مهمترین مولفه‌های توسعه و توانمندی کشورها را شاخص‌های علم و فناوری تشکیل می‌دهند که در مقایسه با سایر توانمندی‌ها مانند اقتصاد، سیاسی و نظامی، بهره‌مندی از مواهب طبیعی و غیره به‌مراتب دارای اهمیت بالاتر و تاثیرگذاری بیشتر می‌باشند. به‌همین دلیل است که در کشور عزیز ما نیز اغلب اسناد بالادستی، از جمله چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون ...
ادامه

آخرين اخبار

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.

سازمان‌هاي برگزاركننده